Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Eijan Kangas ja Leikkuu Oy
Asemakatu 3 84100 Ylivieska

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Eijan Kangas ja Leikkuu Oy
Susanna Leppälä
Asemakatu 3
84100 Ylivieska
044 07788 57
info@eijankangaskauppa.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat ne Eijan Kangas ja Leikkuun asiakkaat, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen keräämiseen ja tallentamiseen.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen
 • palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen
 • asiakkaille suunnatut tiedotus- ja uutisointitarkoitukset
 • markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Asiakastiedot

 • tiedot palvelun yhteydessä käytetyistä tuotteista ja/tai palveluista
 • asioinnin päivämäärä

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Eijan Kangas ja Leikkuu Oy
Susanna Leppälä
Asemakatu 3
84100 Ylivieska
info@eijankangaskauppa.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 00520 Helsinki. tietosuoja@om.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujemme ja verkkokauppamme tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolelle muuten kuin erillisen sopimuksen, asiakkaan antaman suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Varmistamme, että kaikki yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Eijan Kangas ja Leikkuu Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta. Tällä hetkellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimiva yhteistyökumppaneita ovat Facebook ja Google (Google Analytics), jotka noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä asiakastietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12 Evästeiden (cookies) käyttö sivuillamme

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivuston mm. tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaallemme hänen yksilöityjen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Oikeutesi sivuillamme vierailevana käyttäjänä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkopalveluidemme asianmukaiselle toimimiselle.

Huom! Evästeiden tai evästeluokkien käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi asetusten kautta. Lisätietoa evästeistä ja niiden käytön rajoittamisesta saat sivulta www.aboutcookies.org.

12.1 Erilaiset evästetyypit

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa esim. markkinointitarkoituksiin. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Käyttäytymistä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme (esim. suosituimmat ja pisimpään luetut sivut). Nämä evästeet eivät yksilöi käyttäjiä, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen käyttäjäkokemusta.
Käyttäytymismittauksiin käytetään Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustomme käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa Facebookin palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustolla voidaan käyttää Facebook-pikseliä. Se on sivuilla oleva koodinpätkä, jonka avulla verkkosivua voidaan uudelleenmarkkinoida Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen sivustostamme kiinnostuneille ihmisille sekä kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä, vaan kävijät säilyvät anonyymeinä verkkopalvelun ylläpitäjälle.

Sivuillamme on painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi jakaa mielenkiintoiseksi kokemansa sisällön verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Jakamispainikkeita käytettäessä valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste laitteellesi. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme. Lisätietoja kaikkien kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

Lisätietoja eri evästetyypeistä saat myös osoitteesta www.aboutcookies.org.